Bunker

Op de plaats waar nu ons moderne garagebedrijf staat heeft sinds begin jaren ’50 een enorme bunker gestaan. Deze betonnen kolos was in gebruik bij Defensie, in eerste instantie voor bewaking van het luchtruim rond Utrecht. Vanaf het begin van de jaren ’60 werd de bunker voornamelijk gebruikt als verbindingscentrum, het zogenoemde Telegraaf Concentratie Centrum (TCC). Mede vanwege de dreiging van de Koude Oorlog moest de constructie van de bunker bestand zijn tegen aanvallen met conventionele en nucleaire wapens. Er is bij de bouw dan ook gebruik gemaakt van een extreem zware vorm van wapeningsstaal in het beton. Daarnaast zijn de muren tussen de 2 en 3,5 meter dik beton.

Door het wegvallen van de dreiging uit het Oostblok begin jaren ’90 en de voortgaande ontwikkeling van de techniek die werd gebruikt om berichten te verzenden, verloor de bunker snel zijn functie. Nadat al eerder het mobilisatiecomplex (waar de bunker op gelegen was) werd afgestoten besloot Defensie ook de bunker zelf over te dragen aan de gemeente De Bilt.

Het terrein waar de bunker op is gelegen wil de gemeente herontwikkelen, er moet uiteindelijk een nieuw bedrijventerrein ontstaan. De gemeente wil graag de vele (auto)bedrijven die in De Bilt en Bilthoven zijn gevestigd in woonwijken verplaatsen naar het nieuwe bedrijventerrein Larenstein. Op 7 juli 2008 wordt er in opdracht van de gemeente een poging gewaagd de bunker op te blazen. Brokstukken vliegen door de nabijgelegen woonwijk, maar het gecontroleerd laten springen van de hele bunker mislukt. Hierop wordt de sloop direct stil gelegd.

In 2009 besluit de gemeenteraad dat er geen verdere pogingen worden gedaan de bunker te slopen, maar om deze op één of andere manier in een nieuw te bouwen pand te integreren. Na lang overleg wordt in 2013 een definitieve overeenkomst bereikt met Garage De Bilt en gemeente De Bilt. Samen met bouwbedrijf F5 wordt het ontwerp voor een nieuw garagepand mét geïntegreerde bunker ontwikkeld, waarna in september 2013 met de bouw wordt begonnen. Uiteindelijk verhuist Garage De Bilt in mei 2014 van de oude locatie aan de Dorpsstraat naar het nieuwe pand op bedrijvenpark Larenstein.

In sommige delen van ons nieuwe pand is de bunker nog zichtbaar, heeft u interesse om dit met eigen ogen te aanschouwen neemt u dan contact met ons op.

Voor meer informatie:

Twee artikelen in Intercom over de bunker, het blad van de Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst

Sloop van de bunker

 

 

 

de nieuwbouw

 

Foto’s van de bunker en de nieuwbouw kunt u bekijken op onze Facebook pagina!